Σας ενημερώνουμε, ότι η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου υλοποιεί με υπεύθυνη την ICON Greece και τη Hellenic Hope πρόγραμμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Ρόδου και δράσεις ενημέρωσης μαθητών σε θέματα παιδικής προστασίας».
Αιτήσεις στον σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwVVE9B0cr0A6Klu09fGSk2fjmhJ0X_0o96C1kN8QIylaqyg/viewform

Περισσότερες πληροφορίες

The Interorthodox Centre of the Church of Greece is the educational organization and the convention centre of the Church of Greece. It belongs to the Holy Synod and is chaired by the Archbishop of Athens and All Greece, Mr. Hieronymos II.

Continue Reading

  • Inclusion in community regardless of the images and stereotypes that each group has of each other
  • Inclusion of individuals together with invisible families and friends who support them
  • Promotion of empathy and respect for people of all backgrounds and abilities
Continue Reading

eTwinning offers a platform for staff (teachers, head teachers, librarians, etc.), working in a school in one of the European countries involved, to communicate, collaborate, develop projects, share and, in short, feel and be part of the most exciting learning community in Europe. eTwinning is co-funded by the Erasmus+, the European programme for Education, Training, Youth and Sport.

EPALE is a multilingual open membership community for teachers, trainers, researchers, academics, policy makers and anyone else with a professional role in adult learning across Europe.EPALE is a multilingual open membership community for teachers, trainers, researchers, academics, policy makers and anyone else with a professional role in adult learning across Europe.

Continue Reading