Sticky

Ο Οδηγός Εκπαιδευτικού

Μικροί ήρωες

Οδηγός εκπαιδευτικού για την παιδική προστασία

Προτάσεις, δραστηριότητες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις  κοινωνικο-συναισθηματικής ενδυνάμωσης

Σε χαμηλή ανάλυση το αρχείο εδώ

Σε υψηλή ανάλυση το αρχείο εδώ https://blogs.sch.gr/paidikiprostasia/2021/06/18/odigos/

Sticky

This image has an empty alt attribute; its file name is Επιμόρφωση-εκπαιδευτικών-της-Ρόδου-σε-θέματα-παιδικής-προστασίας-1-1024x376.jpg

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο α΄κύκλος του προγράμματος «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Ρόδου και δράσεις ενημέρωσης μαθητών σε θέματα παιδικής προστασίας» με συμμετέχοντες και συμμετέχουσες από τη Ρόδο στις 5 & 6 Μαρτίου 2021. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

Continue Reading

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή νέων στη δεύτερη φάση του προγράμματος Erasmus+ KA105 – Youth mobility “Cultural heritage as a path in migrants inclusion” που υλοποιήθηκε από 13 έως 19 Ιουλίου στον Αγρό της Κύπρου από τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Αγρού. 

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν νέοι από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, είχε ως θέμα την συμπερίληψη των προσφύγων μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το ποικιλόμορφο πολιτιστικό περιβάλλον της Κύπρου και των άλλων χωρών δίνει μια θετική εικόνα της ειρηνικής συνύπαρξης ανθρώπων με διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες. Η πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά, που σχετίζεται με σημαντικά στάδια της ανθρώπινης ιστορίας έχει οικουμενική αξία και αποτελεί μέρος της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Η χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως εκπαιδευτικού εργαλείου μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων, ώστε να έρθουν πιο κοντά οι άνθρωποι που ζουν στην Ευρώπη και να να προωθηθεί ο πολυπολιτισμικός διάλογος.

Το ημερήσιο πρόγραμμα περιελάμβανε δραστηριότητες και εργαστήρια μη τυπικής εκπαίδευσης: παιχνίδια δημιουργίας ομάδων, βίντεο, παιχνίδια προσομοίωσης, βιωματικές δραστηριότητες, ανταλλαγή καλών πρακτικών, εκπαιδευτικές πολιτιστικές επισκέψεις, ομάδες αναστοχασμού και ανατροφοδότησης, διαπολιτισμικές βραδιές, δημιουργικές δράσεις/δραστηριότητες, αθλητικές και φυσικές δραστηριότητες.

Στα αποτελέσματα της κινητικότητας συγκαταλέγoνται 

η ενθάρρυνση των νέων να εξερευνήσουν την πλούσια και ποικιλόμορφη πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και η ενίσχυση της αίσθησης ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. 

η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ανεκτικότητας και του σεβασμού της διαφορετικότητας

η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενδυνάμωσης των ευρωπαίων αξιών.

To πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

The ancient Greeks were the first ecologists on the planet, based on the quality of life in the city-states they created, where other nations lived nomadically. For example, in ancient Athens, every owner had the right to cut down up to two olive trees per year.

Solon had set a reward of 5 drachmas for killing a male wolf, but only one drachma for each young wolf because the goal was to reduce, but not to exterminate the species.

Continue Reading

Videos showing services and products over the years that help us better care for our pets

close-up illustation of a young girl in pink skirt hugging a sheep and feeding a horse

Pets are more than just our faithful companions. In many cases, they are also considered extended family. They can provide us with friendship but also with emotional support, helping us to improve in our daily social lives.

With so many benefits from our furry friends, it comes to no surprise how important and central mascots have become in our society.

Continue Reading

The mobility of Youth Workers in Greece is successfully completed. From 26 of April to 2 of May twenty youth workers from Greece, Cyprus, Romania and Hungary were met in Komotini in the frame of Erasmus Youth project “Cultural heritage as a path in migrants’ inclusion” in order to expand their knowledge and inhance their tools in their work with young people with disadvantaged backgrounds, including newly arrived migrants.

Continue Reading

How important are animals in human life? How did animals statred co living with humans? How can you speak for animals? How can you make a difference in their lives?

Join our volunteer training by ICON experts

Training includes

Lectures, workshops, hands on practice, field trips, visits, digital educational material

Europeana resources

Educational material under the tag Animal Welfare

Continue Reading