«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ»

Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας με παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη

Small projects (receiving funding up to € 5.000)

Project Promoter: Icon Greece
Project: Teachers’ of Thrace workshop for the promotion of gender equality and the fight against gender-based violence and pedagogical interventions in the classroom

Ο οδηγός με τα εκπαιδευτικά σενάρια εδώ (Teachers’ Guide)

H ιστοσελίδα του έργου ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Website of the project)

Στιγμές από την επιμόρφωση εδώ (Training)

Εκπαιδευτικό υλικό από τους εισηγητές εδώ (Presentations from trainers)

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εδώ (Educational activities)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ (More information)

Sticky

Address: Rodos, Greece P.C. 85100

Email: info@icongreece.gr   

PIC 896822425 / OID E10229095

AMKE Non-profit voluntary organization Civil non-profit company (Civil Code Art. 741-748)

Registry number Court of Rodos Greece 1/2020 (15-1-2020)

VAT 996802220

ICON Greece (Inclusion in COmmuNity) was initiated as an informal group of educators and students aiming to enhance inclusion in the school community –for students with special skills and / or different cultural backgrounds.

ICON Greece started in 2011 by implementing volunteer activities and events at schools in Rodos.

ICON Greece’s vision is to focus on the image of the other; thus icon means image in Greek language. ICON designs activities that promote empathy, through the image we have of ourselves and others around us.

Continue Reading

Στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορείς επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow ο οργανισμός Icon Greece υλοποίησε έργο με τίτλο «Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη».

Continue Reading

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο «Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη»

Continue Reading

The ancient Greeks were the first ecologists on the planet, based on the quality of life in the city-states they created, where other nations lived nomadically. For example, in ancient Athens, every owner had the right to cut down up to two olive trees per year.

Solon had set a reward of 5 drachmas for killing a male wolf, but only one drachma for each young wolf because the goal was to reduce, but not to exterminate the species.

Continue Reading

Videos showing services and products over the years that help us better care for our pets

close-up illustation of a young girl in pink skirt hugging a sheep and feeding a horse

Pets are more than just our faithful companions. In many cases, they are also considered extended family. They can provide us with friendship but also with emotional support, helping us to improve in our daily social lives.

With so many benefits from our furry friends, it comes to no surprise how important and central mascots have become in our society.

Continue Reading
Sticky

How important are animals in human life? How did animals statred co living with humans? How can you speak for animals? How can you make a difference in their lives?

Join our volunteer training by ICON experts

Training includes

Lectures, workshops, hands on practice, field trips, visits, digital educational material

Europeana resources

Educational material under the tag Animal Welfare

Continue Reading

In 2017, Evie and Genie won the National Cat Awards due to the incredible bond between the pair during 11-year-old Evie’s gruelling treatment for bone cancer. In 2018, Cats Protection’s Christmas animation, Genie’s Christmas Wish, tells their tale…