Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή νέων στη δεύτερη φάση του προγράμματος Erasmus+ KA105 – Youth mobility “Cultural heritage as a path in migrants inclusion” που υλοποιήθηκε από 13 έως 19 Ιουλίου στον Αγρό της Κύπρου από τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Αγρού. 

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν νέοι από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, είχε ως θέμα την συμπερίληψη των προσφύγων μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Continue Reading