Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών στο «Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη»

Σας ενημερώνουμε για την υλοποίηση διήμερης επιμόρφωσης στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2022

(Παρασκευή 15:00-20:30 και Σάββατο 10:00-16:00) με τίτλο: «Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη»

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ICON Greece (https://icongreece.gr/). Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, www.activecitizensfund.gr

Η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και στη συνέχεια των μαθητών μέσω των εκπαιδευτικών παρέχει μια ευκαιρία για ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς η ισότητα των φύλων είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για βιώσιμη ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διήμερο εξ αποστάσεως σεμινάριο επιμόρφωσης 14 ωρών, 20 εκπαιδευτικών των νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Η επιμόρφωση θα γίνει από πιστοποιημένους εκπαιδευτές και μέλη της ομάδας έργου.

Η I.CO.N Greece (Inclusion in Community) είναι ένας ελληνικός μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός που ιδρύθηκε για να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Να είναι εκπαιδευτικοί στην περιοχή της Θράκης ανεξαρτήτως ειδικότητας

Να έχουν ενεργό ενδιαφέρον σε θέματα έμφυλης ισότητας

Να συμμετάσχουν στο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως

Να εφαρμόσουν πιλοτικά δράσεις στα σχολεία σχετικά με την έμφυλη ισότητα

Να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια αποτίμησης των δράσεων

Να συμμετέχουν στην τελική εκδήλωση λήξης που θα υλοποιηθεί τον Μάρτιο του 2023

Να έχουν βασικές δεξιότητες εξ αποστάσεως διδασκαλίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 22/11/2022 15:00 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/JmjQgtaX3Ua5t4UY7

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν στο email επικοινωνίας που θα δηλώσουν στη φόρμα.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ICON Greece: κ. Β. Χατζηευθυμίου

Email επικοινωνίας: info@icongreece.gr