Έχουμε τη χαρά να συμμετέχουμε σε έργο Erasmus+ ΚΑ210 με τίτλο Αrt and Interculturalism (Τέχνη και Διαπολιτισμικότητα).

Το σχέδιο είναι σύμπραξη σχολείων και φορέων.  Συμμετέχουν από την Ελλάδα τα σχολεία: Εσπερινό Γυμνάσιο Ρόδου,  Γυμνάσιο Γενναδίου Ρόδου και από την Πορτογαλία το σχολείο: Agrupamento de Escolas de São João da Talha. Πρόκειται για σχολεία με μεγάλο ποσοστό μαθητών από διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο, με μεγάλο ποσοστό μαθητών αλλοδαπών, προσφύγων και μεταναστών πρώτης και δεύτερη γενιάς. Η σύμπραξη των σχολείων πλαισιώνεται από την αστική μη κερδοσκοπική εκπαιδευτική εταιρεία ICON Greece που θα υποστηρίξει τις δράσεις του σχεδίου και θα σχεδιάσει το τελικό προϊόν «Τέχνη και Διαπολιτισμικότητα». Συμμετέχει επίσης το αστυνομικό τμήμα Νότιας Ρόδου, αναδεικνύοντας το κοινωνικό πρόσωπο της αστυνομίας. Ο κύριος στόχος είναι η συμπερίληψη μέσα από την ανάδειξη έργων τέχνης διαφορετικών πολιτισμών. Η κύρια δραστηριότητα του σχεδίου είναι κάθε μαθητής να επιλέξει ένα έργο τέχνης που συνδέεται με τον πολιτισμό της χώρας καταγωγής ή διαμονής και να το παρουσιάσει στους μαθητές όλων των σχολείων.