Μέσω του προγράμματος Τέχνη και Διαπολιτισμικότητα οι μαθητές

των τριών συμμετεχόντων σχολείων από την Ελλάδα και την Πορτογαλία (Εσπερινό Γυμνάσιο Ρόδου,  Γυμνάσιο Γενναδίου Ρόδου, Agrupamento de Escolas de São João da Talha) σε συνεργασία με την Aστυνομία Ρόδου και τον φορέα Icon Greece αποκομίζουν πολλαπλά εφόδια.

Συγκεκριμένα η επαφή με τα πολυπολιτισμικά έργα τέχνης διευκολύνουν την πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ σχολείων και μαθητών, βοηθώντας τους μαθητές να μάθουν για διαφορετικές παραδόσεις, γλώσσες και τρόπους ζωής, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, σεβασμό και ανεκτικότητα για τη διαφορετικότητα.

Δουλεύοντας οι μαθητές ντόπιοι και με διαφορετικό πολυτισμικό υπόβαθρο σε πολυπολιτισμικά έργα τέχνης, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους και τους εμπνέει να δημιουργήσουν τα δικά τους μοναδικά έργα τέχνης.