Η εβδομάδα από 17 έως 21 Οκτωβρίου 2022 ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική για την υλοποίηση του έργου μας Erasmus+227 CultGameEdu.

Οι συνεργάτες από τις τρεις χώρες συναντήθηκαν στην Ελλάδα μετά από πρόσκληση του Γενικού Λυκείου Ιάσμου, το οποίο διοργάνωσε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επιδείξουν τις πρακτικές gamification που εφαρμόζονται στους οργανισμούς τους και τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής της ψηφιακής εφαρμογής (IO1) του έργου μας.

Επιπλέον, μπορέσαμε να επεκτείνουμε τις γνώσεις μας σχετικά με το gamification. Σε θεωρητικό επίπεδο παρουσιάστηκαν σενάρια μάθησης με χρήση της ψηφιακής εφαρμογής του έργου μας από τον καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου κ. Τσόμη Γεώργιο και τους συνεργάτες του και σε πρακτικό επίπεδο δόθηκαν παραδείγματα από εκπροσώπους των συνεργαζόμενων φορέων. Πραγματοποιήθηκαν επίσης συνεδρίες για την ανασκόπηση των μαθησιακών αντικειμένων, των μηχανισμών και της δυναμικής που αποτελούν μέρος της υλοποίησης της ψηφιακής εφαρμογής του έργου μας.

Παρουσιάσαμε τα παραδοτέα (ψηφιακή εφαρμογή, ψηφιακή έκδοση) και συζητήσαμε τις δυνατότητες αξιοποίησης και μελλοντικής βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου. Επίσης, συντάξαμε το σχέδιο δράσης για τους τελευταίους μήνες που απομένουν πριν την ολοκλήρωση του έργου, αξιολογήσαμε το έργο και τέλος εξερευνήσαμε νέα πεδία δραστηριότητας και προγραμματίσαμε μελλοντικά έργα.

Οι οικοδεσπότες μας από το Γενικό Λύκειο Ιάσμου εμπλούτισαν την επίσκεψή μας με δραστηριότητες που σχετίζονται με την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά (ξενάγηση στο Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας και επίσκεψη στην έκθεση ζωγραφικής στο Αρχοντικό Στάλιου στην Κομοτηνή). Ιδιαίτερα ξεχώρισε η εφαρμογή για κινητά μέσω της οποίας οι μαθητές του σχολείου προετοίμασαν με παιγνιώδη τρόπο τη γνωριμία των επισκεπτών με σημεία ενδιαφέροντος της πόλης τους.