Η Icon Greece συνεργαζόμενη με φορείς και σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus με τίτλο “Artificial Intelligence for Early School Leaving”, AI4ESL.

Στόχος του προγράμματος είναι η αξιοποίηση της Τεχνητής νοημοσύνης για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία μάθησης για όσους κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο, η οποία μπορεί να τους βοηθήσει να μάθουν με τον δικό τους ρυθμό, με βάση τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους. Επίσης η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως γνωστικών, αναλυτικών, δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων, επικοινωνίας και κριτικής σκέψης. Οι πλατφόρμες εκμάθησης με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να είναι προσβάσιμες από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κάτι που τους διευκολύνει όσους επιθυμούν να μαθαίνουν προσαρμόζοντας το επίπεδο δυσκολίας του υλικού του μαθήματος με βάση την απόδοση του μαθητή, διασφαλίζοντας έτσι τη βέλτιστη μάθηση.