Ο οδηγός με τα εκπαιδευτικά σενάρια εδώ (Teachers’ Guide)

H ιστοσελίδα του έργου ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Website of the project)

Στιγμές από την επιμόρφωση εδώ (Training)

Εκπαιδευτικό υλικό από τους εισηγητές εδώ (Presentations from trainers)

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εδώ (Educational activities)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ (More information)