Το ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε στους εκπαιδευτικούς για την αξιολόγηση του ψηφιακού παιχνιδιού περιείχε ερωτήσεις αξιολόγησης της εφαρμογής ως προς το περιεχόμενό της, ερωτήσεις αξιολόγησης της εφαρμογής ως προς την εκπαιδευτική της ποιότητα και ερωτήσεις αξιολόγησης της εφαρμογής ως προς την τεχνική της ποιότητα.

Continue Reading

Στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορείς επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow ο οργανισμός Icon Greece υλοποίησε έργο με τίτλο «Εργαστήριο εκπαιδευτικών της Θράκης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδαγωγικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη».

Continue Reading