Στο πλαίσιο του προγράμματος Artificial Intelligence for Early School Leaving, AI4ES έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μαθητές από σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας και της Σερβίας.

Continue Reading