Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή νέων στη δεύτερη φάση του προγράμματος Erasmus+ KA105 – Youth mobility “Cultural heritage as a path in migrants inclusion” που υλοποιήθηκε από 13 έως 19 Ιουλίου στον Αγρό της Κύπρου από τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Αγρού. 

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν νέοι από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, είχε ως θέμα την συμπερίληψη των προσφύγων μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Continue Reading

The mobility of Youth Workers in Greece is successfully completed. From 26 of April to 2 of May twenty youth workers from Greece, Cyprus, Romania and Hungary were met in Komotini in the frame of Erasmus Youth project “Cultural heritage as a path in migrants’ inclusion” in order to expand their knowledge and inhance their tools in their work with young people with disadvantaged backgrounds, including newly arrived migrants.

Continue Reading

Members of ICON Greece implementing educational activities at school events. The pictures show De Bono’s Six Thinking Hats, a technique for looking at decision making from different points of view. Trainers of ICON use De Bono’s hat technique to enhance empathy and inclusion. By wearing a hat, you are given a role and look at problems from different perspectives. De Bono’s Six Thinking Hats is a powerful technique for looking at decision making from different points of view.

De Bono’ s hats and their symbolism

A youth exchange about religion and diversity in Rodos. Members from different European organisations visited churches in Rodos Greece and compared religious elements. It was interesting that all participants showed respect to other groups religion and wanted to learn more about each others faith.

Continue Reading

Project work at Youth Exchanges and Training Courses. Non formal education and creativethinking. The best way for all participants with different abilities to express their talents.

Thank you for sharing and learning together with ICON Greece